Waarom Pantser?

In de juridische dienstverlening worden naar onze mening te vaak contracten erg omvangrijk gemaakt door het opnemen van onnodige bepalingen en het afdichten van alle mogelijke openingen. Die benadering kost veel tijd en (dus) geld en levert vaak enige spanning op met de beoogde contractspartij.
Belangrijker is nog dat dergelijke contracten, waarin ook alle minder reële risico’s zijn afgedicht, in een latere fase vaak problemen opleveren wanneer de omstandigheden zijn veranderd. Er is dan onvoldoende bewegingsruimte om zonder grote risico’s of zonder aanzienlijke financiële gevolgen af te wijken van de eerder gemaakte afspraken. Je creëert dus eigenlijk een bunker die weliswaar degelijke bescherming biedt maar die je het onmogelijk maakt om zakelijk te blijven bewegen. In die situatie zou het commercieel gezien veel beter zijn als de cliënt nog had kunnen inspringen op de veranderende situaties en nieuwe kansen.

Met de juiste visie en wisselwerking met de cliënt kan de protectie op voorhand beter worden afgestemd. Daarom zien wij ons werk in als het maken van een pantser. We zien er op toe dat de formulering van de contracten of van de standpunten op de juiste plaatsen strak aansluit en dat die formulering op andere plaatsen voldoende ruimte laat om zakelijk gezien mobiel te blijven. Dat werkt uiteindelijk een stuk efficiënter.