waarom “Pantser”?

In de juridische dienstverlening ontstaan vaak dikke contracten door het opnemen van onnodige bepalingen en door het afdichten van alle mogelijke risico’s. Die benadering kost veel tijd en (dus) geld en doet vaak enigszins afbreuk aan de prettige verstandhouding met de andere contractspartij.
Bovendien zien we vaak dat bij die omvangrijke contracten, waarin niet alleen de belangrijkste risico’s maar ook alle minder reële risico’s zijn afgedicht, in een latere fase vaak problemen ontstaan wanneer wanneer omstandigheden veranderen. Een dergelijk groot contract waarin alles is afgetimmerd, biedt namelijk vaak onvoldoende bewegingsruimte om, zonder grote risico’s of zonder aanzienlijke financiële gevolgen, de eerder gemaakte afspraken bij te stellen.
Je creëert met zo’n lijvig contract dus eigenlijk een bunker die weliswaar een degelijke bescherming biedt maar die het onmogelijk maakt om zakelijk te blijven bewegen als gewijzigde omstandigheden daar aanleiding toe geven.
Voor alle betrokken partijen is het vaak prettiger, en ook vanuit commercieel opzicht gunstiger, om de uitvoerig en zorgvuldig beschermende bepalingen te beperken tot de meer reële of meer vergaande risico’s. Afgezien van de genoemde bewegingsvrijheid heeft een dergelijk ‘pantser op maat’ het voordeel dat de kosten van de totstandkoming van die overeenkomst laag blijven.