• Uurtarief

  € 185,- per uur ex. BTW.

  Geen: ‘basistarieven’, ‘spoedtoeslagen’ of ‘hogere tarieven voor ingewikkelde zaken’.
  Wel: bij iedere factuur een overzicht van de tijdsbesteding per 5 minuten met een heldere omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

 • Geen kantoorkosten

  Op facturen van veel advocatenkantoren worden zogenoemde ‘kantoorkosten’ vermeld: een toeslag voor secretariële werkzaamheden, voor dossier- en archiefbeheer, voor verbruikt drukwerk en voor andere soortgelijke kosten. Die toeslag is vaak 6% tot 8% van het aan de betreffende cliënt in rekening gebrachte uurtarief.

  Bij Pantser B.V. worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. De betreffende kostenposten zijn gewoon in ons uurtarief verwerkt.

 • Vaste tarieven

  Voor het opstellen van contracten, akten en verklaringen kunnen we een vaste prijs met u afspreken. Voor deze vaste prijs ontvangt u, nadat de gewenste inhoud met u is besproken, een product dat op uw specifieke situatie is afgestemd.

  Hieronder treft u een aantal voorbeelden van producten en de doorgaans daarvoor gehanteerde prijzen:

  Arbeidsovereenkomst € 300,00
  Leaseautoreglement voor uw werknemer(s) € 500,00
  Algemene verkoopvoorwaarden € 300,00
  Algemene inkoopvoorwaarden € 400,00
  Geheimhoudingsovereenkomst / geheimhoudingsverklaring € 150,00
  Pandakte (roerende zaken) € 250,00
  Huurovereenkomst € 200,00

  Voor deze vaste prijzen ontvangt u, nadat de gewenste inhoud met u is besproken, een product dat op uw specifieke situatie is afgestemd. U ontvangt dus geen standaard overeenkomst maar maatwerk. In een enkel geval kan sprake zijn van zodanig bijzondere omstandigheden dat het niet mogelijk is om het betreffende product voor de genoemde vaste prijzen op te stellen. In zo’n geval zal dat natuurlijk vooraf met u worden besproken. Wij zullen u dan een voorstel doen om het door u gewenste product voor een aangepast vast bedrag op te stellen.

 • Contracten beoordelen

  Afgezien van het opstellen van de door uw onderneming te gebruiken stukken komt het natuurlijk ook regelmatig voor dat door een andere partij aan u gevraagd wordt om een door haar gebruikte overeenkomst of algemene voorwaarden te accepteren. Ook dan kunnen wij een vaste prijs met u afspreken voor het beoordelen van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Natuurlijk melden we dan ook welke voorzieningen in uw belang in die overeenkomst opgenomen zouden kunnen worden.