Rechtsgebieden

 • Ondernemingsrecht

  Het ondernemingsrecht heeft betrekking op alle rechtsverhoudingen die verband houden met het intern en extern functioneren van een onderneming. Wanneer u in conflict raakt met een cliënt of leverancier kan Pantser u de juiste ondersteuning bieden; met advies op de achtergrond of, als de situatie erom vraagt, als uw onderhandelaar en procesadvocaat.

  Wat kunnen wij nu concreet voor u betekenen? Veel. Denk bijvoorbeeld eens aan:

  – advies bij een bedrijfsovername of juist bij het starten van een nieuwe bedrijf

  – inkoop- of verkoopvoorwaarden en advies over het effectief inzetten daarvan

  – het opstellen van contracten met aandeelhouders,  leveranciers, klanten, etc.

  – ondersteuning bij geschillen met bijv. afnemers of werknemers

  – met of namens u onderhandelen over nieuwe contracten of de beëindiging van een rechtsverhouding

   

 • Faillissementsrecht

  Pantser adviseert bedrijven en ondernemers bij het (dreigende) faillissement van een cliënt of van een contractspartij. In gevallen waarin we de kans hebben om al bij het aangaan van een overeenkomst tussen een cliënt en een andere partij te adviseren, dragen we er zorg voor dat zekerheden worden ingebouwd waarmee de cliënt zijn verlies kan beperken als zich onverhoopt een faillissement voordoet.

  Verder hebben we een ruime ervaring in het afwikkelen van faillissementen. Die ervaring stelt ons ook in staat om bedrijven te adviseren die in een zodanige toestand verkeren dat een faillissement in de nabije toekomst denkbaar is.

  Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  – incasso: van het onderhandelen over betalingsregelingen tot het aanvragen van het faillissement van uw wederpartij

  – advies over mogelijk te bedingen zekerheden zoals eigendomsvoorbehoud, pandrecht, recht van reclame en retentierecht

  – het leggen van beslag

  – en als het echt mis gaat: onderhandelen met de curator van uw relatie over het terughalen van eigendommen of het uitwinnen van zekerheden