Rechtsgebieden

 • Ondernemingsrecht

  Het ondernemingsrecht heeft betrekking op alle rechtsverhoudingen die verband houden met het intern en extern functioneren van een onderneming. Wanneer u in conflict raakt met een cliënt of leverancier kan Pantser advocaten u de juiste ondersteuning bieden; met advies op de achtergrond of, als de situatie erom vraagt, als uw onderhandelaar en procesadvocaat.

  Wat kunnen wij nu concreet voor u betekenen? Veel. Denk bijvoorbeeld eens aan:

  – advies bij een bedrijfsovername of juist bij het starten van een nieuwe bedrijf

  – inkoop- of verkoopvoorwaarden en advies over het effectief inzetten daarvan

  – het opstellen van contracten met aandeelhouders,  leveranciers, klanten, etc.

  – ondersteuning bij geschillen met bijv. afnemers of werknemers

  – met of namens u onderhandelen over nieuwe contracten of de beëindiging van een rechtsverhouding

   

 • Huurrecht

  Voor alle kwesties die spelen rond de verhuur van bedrijfspanden en (particuliere) woningen kunt u bij ons terecht.

  De meest voorkomende huurrecht zaken waarbij we worden ingeschakeld zijn:

  – het opstellen van een huurcontract

  – adviseren bij geschillen rondom de oplevering van een pand

  – de incasso van achterstallige huurpenningen

  – het voeren van procedures om de ontruiming van een bedrijfsruimte of woning af te dwingen

  – in het huidige economische klimaat hebben we daarnaast vaker te maken met vragen rond het (verwachte) faillissement van een huurder of verhuurder

 • Faillissementsrecht

  Pantser advocaten adviseert bedrijven en ondernemers bij het (dreigende) faillissement van een cliënt of van een contractspartij. In gevallen waarin we de kans hebben om al bij het aangaan van een overeenkomst tussen een cliënt en een andere partij te adviseren, dragen we er zorg voor dat zekerheden worden ingebouwd waarmee de cliënt zijn verlies kan beperken als zich onverhoopt een faillissement voordoet.

  Verder hebben we een ruime ervaring in het afwikkelen van faillissementen; twee van onze collega’s worden door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator. Die ervaring stelt ons ook in staat om bedrijven te adviseren die in een zodanige toestand verkeren dat een faillissement in de nabije toekomst denkbaar is.

  Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  – incasso: van het onderhandelen over betalingsregelingen tot het aanvragen van het faillissement van uw wederpartij

  – advies over mogelijk te bedingen zekerheden zoals eigendomsvoorbehoud, pandrecht, recht van reclame en retentierecht

  – het leggen van beslag

  – en als het echt mis gaat: onderhandelen met de curator van uw relatie over het terughalen van eigendommen of het uitwinnen van zekerheden

   

   

 • ICT recht

  U kunt bij ons terecht voor al uw juridische vragen op ICT recht gebied. Het ICT-recht beslaat in feite alle aspecten waarin internet, communicatie en automatisering een rol spelen.

  Onze dienstverlening bestaat ondermeer uit:

  – het opstellen van contracten zoals de licentieovereenkomst, de Service Level Agreement of de escrow-overeenkomst

  – advies over conformiteit van geleverde software, verwerking van persoonsgegevens of het opslaan van data in de cloud

  – regels opstellen voor medewerkers of bijvoorbeeld franchisenemers over het gebruik van social media