No Fringes

“Geen franjes” betekent ook dat u weet waar u aan toe bent. De klanten van Dungen Legal zijn bedrijven, stichtingen en bestuurders van die organisaties. Zij zijn goed in staat om zakelijke afwegingen en -keuzes te maken. In de loop van de jaren is de communicatie daar steeds meer op afgestemd. Door open en direct te communiceren ontstaat voor hen snel een goed beeld van de mogelijkheden en risico’s, zodat zij vervolgens de nodige zakelijke afwegingen in de betreffende kwestie zelf kunnen maken. De verwachte uitkomst van een kwestie zal dus op voorhand duidelijk aan de cliënt worden medegedeeld, ongeacht of dat goed of slecht nieuws is. Datzelfde geldt voor de verhouding van de verwachte kosten ten opzichte van de verwachte resultaten van de eventueel te verrichten werkzaamheden.