P

 • Effectieve bescherming

  schild

  We leveren bedrijven effectieve juridische dekking tegen bestaande en toekomstige dreigingen. Die bescherming wordt slechts aangebracht op de punten waar dat echt relevant is.

  Vanaf onze oprichting in het jaar 2000 zijn we volledig gericht op het bijstaan en adviseren van bedrijven. We hebben veel kennis en ervaring op de rechtsgebieden die voor ondernemingen van belang zijn. Als bedrijfsadvocaten zien we de risico’s en bieden u daarvoor efficiënte juridische of praktische oplossingen,  zowel om geschillen te voorkomen als om een eventueel al bestaand geschil naar wens af te wikkelen.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer
 • Lage kosten

  geld

  Ons tarief is laag en helder (dus geen “kantoorkosten”, “spoedtarief”, enz.). Bovendien worden de door ons te maken contracten, brieven of processtukken beperkt tot de zaken die er toe doen.

  We hebben ons tarief door de jaren heen laag kunnen houden. Dit was mogelijk doordat de kosten proportioneel bleven: Ons kantoor is modern en van alle faciliteiten voorzien, maar zonder overdreven luxe. Ook privé houden we het gewoon: we rijden auto’s en geen bolides en we wonen in huizen, niet in villa’s. Op de pagina tarieven vindt u ons uurtarief en informatie over mogelijke prijsafspraken.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer
 • Geen franjes

  los

  Niet alleen onze presentatie is no-nonsense. We communiceren duidelijk en correct met alle betrokken partijen zodat u snel rendement heeft en kwesties niet escaleren.

  “Geen franjes” betekent ook dat u weet waar u aan toe bent. Onze klanten zijn ondernemers en bedrijven. De bestuurders of managers die ons inschakelen zijn zeer goed in staat om zakelijke afwegingen en -keuzes te maken. Dit geeft temeer aanleiding om steeds rechtuit te blijven communiceren. Op die manier bestaat bij  u een goed beeld van alle mogelijkheden en risico’s en kunnen alle zakelijke afwegingen door u zelf gemaakt worden. Overigens zullen wij ook steeds duidelijk zijn over onze kijk op een kwestie. Als wij weinig succes verwachten van de werkzaamheden die een (mogelijke) cliënt aan ons wil opdragen, zal dat direct worden medegedeeld. Dat gebeurt ook als wij vinden niet de juiste advocaat te zijn voor die werkzaamheden of als wij verwachten dat de kosten wellicht niet opwegen tegen de baten.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer

Waarom Pantser?

“Het creëren van een pantser vergt een andere benadering dan het afdichten van elk denkbaar risico.”

Een zorgvuldig werkende advocaat zal normaal gesproken in staat zijn om bij het formuleren van contracten of bij het formuleren van standpunten aan zijn cliënt een zekere bescherming te bieden. Vaak is de insteek eenvoudigweg; het streven naar een zo sterk mogelijke bescherming tegen zoveel mogelijk risico’s. Je kunt dit zien als het maken van een bunker om de cliënt / de onderneming heen. In sommige gevallen is dat de beste insteek. Toch zien wij vaak aanleiding om juist een andere aanpak aan onze cliënten voor te leggen: het streven naar een optimale bescherming die de essentiële belangen veiligstelt maar die minder zwaar is opgetuigd. Die tweede aanpak, die je kunt vergelijken met het maken van een pantser, is voor onze cliënten meestal interessanter. Daar zijn meerdere redenen voor.

 • Kurt van den Dungen over efficiency

  Veel kwesties die door cliënten of mogelijke cliënten aan ons worden voorgelegd blijken snel of praktisch opgelost te kunnen worden. Vanwege onze ervaring en parate kennis kan dat vaak al tijdens een eerste bespreking van die kwestie worden vastgesteld. Het gevolg is regelmatig dat door ons kantoor niets in rekening wordt gebracht en dat de cliënt aan de hand van ons mondelinge advies de kwestie eenvoudig zelf oplost. We hebben daar plezier in.
  Wanneer het bereiken van een oplossing werk van ons vergt , wordt het resultaat op een zo efficiënt mogelijke manier behaald. Onze cliënten zijn dat inmiddels van ons gewend en komen terug als zich nieuwe juridische vragen of kwesties voordoen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.