aan de bezoekers van deze website:

Naar aanleiding van mijn overstap naar een stichting in Utrecht is het advocatenkantoor Dungen Legal (= Pantser B.V.) vanaf 1 mei 2022 gesloten. Vanaf die datum ben ik niet meer beschikbaar om andere partijen bij te staan. 
Indien u nog een belangrijke praktische vraag heeft over een dossier waarin ik optrad als advocaat of als faillissementscurator, kunt u die vraag nog per e-mail aan mij voorleggen via e-mailadres k.vandendungen@bedrijfsadvocaten.nl. De inhoud van die mailbox zal ik nog tot 1 juli 2022 wekelijks controleren. In beginsel ontvangt u dus binnen ongeveer een week een reactie op uw vraag.
Enkele faillissementen waarin ik tot eind april 2022 als curator optrad, duren nog voort.  Als u een vraag heeft over één van die faillissementen kunt u zich wenden tot de opvolgend curator. In het Insolventieregister kunt u zien wie nu de curator in het betreffende faillissement is. (zie https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index )

Met vriendelijke groet,
mr. K.T.W.H. (Kurt) van den Dungen