P

 • Effective Protection

  Voor reële risico’s wordt op een zorgvuldige en praktische manier de juridische dekking geregeld.

  Vanaf de oprichting van het kantoor in het jaar 2000, is de praktijk gericht op het bijstaan en adviseren van bedrijven. De cliënten mogen dus verwachten dat juridische risico’s snel en goed worden beoordeeld en dat daarvoor een efficiënte juridische of praktische oplossing wordt aangedragen. Die oplossing kan gericht zijn op het vermijden van een geschil of op het correct en effectief afhandelen daarvan.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer
 • Fair Fee

  Het vaste tarief is € 200,- excl. BTW per uur. Er zijn geen opslagen (dus geen “kantoorkosten”, “spoedtarief”, enz.). Bovendien worden de te maken contracten, brieven of processtukken beperkt tot de zaken die er toe doen.

  Het tarief is door de jaren heen laag gebleven. Er zijn weinig advocaten met een vergelijkbare ervaring en kennis op het gebied van ondernemingsrecht die hun werk tegen een dergelijk laag tarief leveren. Dit is voor Dungen Legal mogelijk omdat de interne kosten laag zijn en omdat er geen behoefte bestaat aan het maximaliseren van winst. Het kantoor heeft zeer goede faciliteiten, is modern en comfortabel. Er wordt echter niet gestreefd naar verdergaande luxe.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer
 • No Fringes

  Niet alleen de presentatie is no-nonsense. De communicatie is duidelijk en correct ten opzichte van alle betrokken partijen, zodat adviezen of zaken snel kunnen worden afgerond en kwesties niet escaleren.

  “Geen franjes” betekent ook dat u weet waar u aan toe bent. De klanten van Dungen Legal zijn bedrijven, stichtingen en bestuurders van die organisaties. Zij zijn goed in staat om zakelijke afwegingen en -keuzes te maken. In de loop van de jaren is de communicatie daar steeds meer op afgestemd. Door open en direct te communiceren ontstaat voor hen snel een goed beeld van de mogelijkheden en risico’s, zodat zij vervolgens de nodige zakelijke afwegingen in de betreffende kwestie zelf kunnen maken. De verwachte uitkomst van een kwestie zal dus op voorhand duidelijk aan de cliënt worden medegedeeld, ongeacht of dat goed of slecht nieuws is. Datzelfde geldt voor de verhouding van de verwachte kosten ten opzichte van de verwachte resultaten van de eventueel te verrichten werkzaamheden.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer

werkterrein en aanpak:

Dungen Legal is thuis in het ondernemingsrecht. Maar de ene ondernemingsrecht-advocaat is de andere niet. De expertise en aanpak verschilt.

Dungen Legal is voornamelijk actief op de volgende twee onderdelen van het ondernemingsrecht: ‘vennootschapsrecht’ en ‘contractenrecht’.
In de dagelijkse praktijk worden vooral de volgende diensten geleverd:

– het geven van advies aan het bestuur van vennootschappen of andere rechtspersonen over interne rechtsverhoudingen of over rechtsverhoudingen met externe partijen zoals bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, financiers of concurrenten;

– het realiseren van afspraken tussen rechtspersonen onderling, door op te treden bij onderhandelingen of door het opstellen van koopovereenkomsten, distributie-overeenkomsten, licentie-overeenkomsten, algemene voorwaarden, pandakten, garantstellingen, geheimhoudingsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten;

– het optreden voor rechtspersonen in situaties waarin een geschil bestaat of dreigt te ontstaan
en het zonodig voeren van gerechtelijke procedures of het nemen van andere rechtsmaatregelen in dat verband;

– het realiseren van afspraken tussen aandeelhouders onderling, bijvoorbeeld door het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of door het optreden als voorzitter tijdens aandeelhoudersvergaderingen;

 • Est. 2000

  Dungen Legal en andere bedrijfsadvocaten

  Dungen Legal is een eenmansadvocatenkantoor dat structureel samenwerkt met andere bedrijfsadvocaten. Het kantoor Dungen Legal bestaat vanaf 2000. Vanaf 2018 zijn er geen advocaten meer bij het kantoor in loondienst, maar is mr. K.T.W.H. (Kurt) van den Dungen zelf de enige advocaat binnen de onderneming. Dagelijks wordt door het kantoor samengewerkt met de ondernemingsrecht-advocaten van Watson […]

 • KURT VAN DEN DUNGEN; PROFIELSCHETS

  Inmiddels ben ik ruim 25 jaar advocaat ondernemingsrecht. Ik streef in alle dossiers vooral naar redelijkheid, kwaliteit en correcte communicatie. Aandacht, status, of rijkdom staan niet op mijn verlanglijst.
  Indien er mogelijkheden zijn om bij te dragen aan een meer constructieve aanpak of aan een meer eerlijke oplossing of aan een betere samenwerking, dan benut ik die met veel plezier, ongeacht of dat extra stappen vergt.

  Als advocaat en faillissementscurator en arbiter ben ik gewend om ook onder lastige omstandigheden te analyseren, te luisteren, actie te ondernemen, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Het loont om het vertrouwen te winnen en te blijven waarmaken; dat is me al lang geleden duidelijk geworden.
  Formeel ben ik ‘specialist insolventierecht’. Maar in de afgelopen 10 jaar ben ik mij steeds meer gaan richten op de hierboven genoemde twee andere onderdelen van het ondernemingsrecht.

  Het grootste deel van mijn vaste cliënten wordt bestuurd door personen die ook in sociaal opzicht verantwoord willen ondernemen. Hùn profiel draagt vaak bij aan een optimaal resultaat van de door mij te verrichte werkzaamheden. Mìjn profiel is meestal minder van belang.