P

 • Effectieve bescherming

  Voor reële risico’s wordt op een zorgvuldige en praktische manier de juridische dekking geregeld.

  Vanaf de oprichting van het kantoor in het jaar 2000, is de praktijk gericht op het bijstaan en adviseren van bedrijven. De cliënten mogen dus verwachten dat juridische risico’s snel en goed worden beoordeeld en dat daarvoor een efficiënte juridische of praktische oplossing wordt aangedragen. Die oplossing kan gericht zijn op het vermijden van een geschil of op het correct en effectief afhandelen daarvan.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer
 • Lage kosten

  Het vaste tarief is € 200,- excl. BTW per uur. Er zijn geen opslagen (dus geen “kantoorkosten”, “spoedtarief”, enz.). Bovendien worden de te maken contracten, brieven of processtukken beperkt tot de zaken die er toe doen.

  Het tarief is door de jaren heen laag gebleven. Er zijn weinig advocaten met een vergelijkbare ervaring en kennis op het gebied van ondernemingsrecht die hun werk tegen een dergelijk laag tarief leveren. Dit is voor Pantser mogelijk omdat de interne kosten laag worden gehouden. Het kantoor is modern en van alle faciliteiten voorzien, maar van overdreven luxe is geen sprake.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer
 • Geen franjes

  Niet alleen de presentatie is no-nonsense. De communicatie is duidelijk en correct ten opzichte van alle betrokken partijen, zodat adviezen of zaken snel kunnen worden afgerond en kwesties niet escaleren.

  “Geen franjes” betekent ook dat u weet waar u aan toe bent. De klanten van Pantser zijn ondernemers en bedrijven. Zij zijn goed in staat om zakelijke afwegingen en -keuzes te maken. In de loop van de jaren is de communicatie daar steeds meer op afgestemd. Door open en direct te communiceren ontstaat voor hen snel een goed beeld van de mogelijkheden en risico’s, zodat zij vervolgens de nodige zakelijke afwegingen in de betreffende kwestie zelf kunnen maken. De verwachte uitkomst van een kwestie zal dus op voorhand duidelijk aan de cliënt worden medegedeeld, ongeacht of dat goed of slecht nieuws is. Datzelfde geldt voor de verhouding van de verwachte kosten ten opzichte van de verwachte resultaten van de eventueel te verrichten werkzaamheden.

  Lees meer
  Lees meer
  Lees meer

waarom “Pantser”?

“Het creëren van een pantser vergt een andere benadering dan het afdichten van elk denkbaar risico.”

Een zorgvuldig werkende advocaat zal normaal gesproken in staat zijn om bij het formuleren van contracten of bij het formuleren van standpunten aan zijn cliënt een zekere bescherming te bieden. Vaak is de insteek eenvoudigweg; het streven naar een zo sterk mogelijke bescherming tegen zoveel mogelijk risico’s. Je kunt dit zien als het maken van een bunker om de cliënt / de onderneming heen. In sommige gevallen is dat de beste insteek. Toch zien wij vaak aanleiding om juist een andere aanpak aan onze cliënten voor te leggen: het streven naar een optimale bescherming die de essentiële belangen veiligstelt maar die minder zwaar is opgetuigd. Die tweede aanpak, die je kunt vergelijken met het maken van een pantser, is voor onze cliënten meestal interessanter. Daar zijn meerdere redenen voor.

 • Nieuws

  Pantser en andere bedrijfsadvocaten

  Pantser is een eenmansadvocatenkantoor dat structureel samenwerkt met andere bedrijfsadvocaten. Het kantoor Pantser bestaat vanaf 2000. Vanaf 2018 zijn er geen advocaten meer bij het kantoor in loondienst, maar is mr. K.T.W.H. (Kurt) van den Dungen zelf de enige advocaat binnen de onderneming. Dagelijks wordt door het kantoor samengewerkt met de ondernemingsrecht-advocaten van Watson Law, […]

 • Kurt van den Dungen over efficiency

  Inmiddels ben ik 24 jaar als advocaat actief in de ondernemingsrecht-praktijk. Mijn cliënten zijn ofwel ondernemingen ofwel bestuurders of aandeelhouders van ondernemingen. Zij streven natuurlijk naar de juiste verhouding tussen kosten en opbrengsten.
  Voor een klein kantoor met lage vaste kosten is het relatief eenvoudig om zaken voor cliënten efficiënt af te handelen. Er is geen sprake van andere vennoten en omzettargets, of van andere factoren die tot een drang naar meer omzet leiden. Als het begrip “efficiency” in mijn dagelijks werk zou betekenen dat ik in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk omzet moet realiseren, moet geconcludeerd worden dat ik niet efficiënt werk.
  “Efficiency” manifesteert zich in mijn praktijk op een andere manier: in zo weinig mogelijk tijd en tegen een concurrerend uurtarief op een zorgvuldige manier het voor mijn cliënten noodzakelijke werk leveren. Door dat te doen komen mijn cliënten weer naar mijn kantoor als zij op enig moment opnieuw een advocaat nodig hebben. Dat levert meer dan voldoende werk op, zonder dat ik hoef te netwerken of te adverteren en zonder dat ik een statig kantoorpand hoef te betrekken. Daarmee kan het uurtarief laag blijven en blijft dit concept voor zowel mijn cliënten als mijzelf prima werken.